BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA

(Từ ngày 15/10/2021)

Danh Mục Điều Trị

Giá (VND)

 I. KHÁM & TƯ VẤN

Miễn phí

 II. TẨY TRẮNG

 

 Tẩy trắng nhanh Beyond USA

3.000.000đ/2 hàm

 Tẩy trắng chậm Beyond USA

2.000.000đ/2 hàm

 III. PHỤC HÌNH THẨM MỸ

 

 1.PHỤC HÌNH THÁO LẮP

 

 Hàm nền nhựa thường

1.000.000đ/hàm

 Hàm nền nhựa dẻo

2.000.000đ/hàm

 Hàm khung kim loại thường

2.000.000đ/hàm

 Hàm khung Titan

3.000.000đ/hàm

 2. RĂNG GIẢ

 

 Răng nhựa nộ

50.000đ/răng

 Răng nhựa Mỹ

60.000đ/răng

 Răng sứ

800.000/1 răng

 3.PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH SỨ KIM LOẠI

 

 Răng sứ kim loại thường(Ni, Cr – Mỹ)

1.000.000đ/ răng

 Răng sứ Titan(Mỹ)

2.000.000đ/răng

 4.PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH SỨ KHÔNG KIM LOẠI

 

 Cercon (bảo hành 10 năm – Mỹ)

5.000.000đ/ răng

 Emax (bảo hành 15 năm)

5.000.000đ/ răng

 Kanata (bảo hành 10 năm)

3.500.000đ/ răng

 Ceramil (bảo hành 10 năm)

5.000.000đ/ răng

 Venus (bảo hành 10 năm)

3.500.000đ/ răng

 Zirconia (bảo hành 10 năm)

3.000.000đ/ răng

 IV. ĐIỀU TRỊ

 

 1.HÀN RĂNG

 

 Hàn răng sữa

100.000đ/ răng

 Hàn răng vĩnh viễn

150.000đ/ răng

 Hàn răng thẩm mỹ

300.000đ/ răng

 2. ĐIỀU TRỊ TUỶ

 

 Răng sữa

200.000đ/ răng

 Răng cửa vĩnh viễn

300.000đ/ răng

 Răng hàm nhỏ vĩnh viễn

500.000đ/ răng

 Răng hàm lớn vĩnh viễn

600.000đ/ răng

 3.ĐIỀU TRỊ LAZER

 

 Lazer cắt lợi trùm (răng khôn)

800.000đ/ răng

 Lazer cắt phanh môi (răng hô)

1.000.000đ/ răng

 Phẫu thuật cười hở lợi

500.000đ/ răng

 V.CẮM IMPLANT

 

 Dentium Implant (USA)

18.000.000đ/trụ

 Dentium Implant (Hàn Quốc)

15.000.000đ/trụ

 VI. CHỈNH NHA

 

 1. CHỈNH NHA THÁO LẮP

3.000.000đ/hàm

 2.CHỈNH NHA CỐ ĐỊNH

 

 Mắc cài thường Classic (Hàn Quốc)

23.000.000đ/2hàm

 Mắc cài 3M (Mỹ)

25.000.000đ/2 hàm

 Mắc cài tự buộc 3M (Mỹ)

35.000.000đ/2 hàm

 Mắc cài sứ thông minh 3M (Mỹ)

50.000.000đ/2 hàm

 Mắc cài sứ thương 3M (Mỹ)

35.000.000đ/2 hàm

 Cấy Minivis (Mỹ)

2.500.000đ/vis

 3. CHỈNH NHA INVISALIGN

3.800$ – 5.500$